Stowarzyszenie B-4

zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Centrum Aktywności Lokalnej - II edycja”

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2013r. do 31.05.2015r.


Szanowni Państwo!

Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej - II edycja" został przedłużony i istnieje jeszcze możliwość zatrudnienia subsydiowanego Uczestników na 12 miesięcy od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionego Uczestnika Projektu wynosi 75% kosztów poniesionych na wynagrodzenie brutto i 75% z kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Wkład własny Pracodawcy to tylko 25 % kosztów zatrudnienia Uczestnika Projektu przez okres 12 miesięcy, co miesiąc.

Zapraszamy do składania wniosków w Centrum Aktywności Lokalnej w Gorlicach oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Druki wniosków są dostępne w zakładce: "Do pobrania" – Zatrudnienie subsydiowane.


Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do uczestnictwa zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !
b4

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego